Borçlar:

* Programma üpjünçiliginiň önümini gurmak, düzmek we hyzmat etmek
Arza berijiden garaşýan zatlarymyz we talaplarymyz:
* Ýörite orta bilim
* Kompýuter toruny we ony düzmek ukybyny bilmek
* Domen we ony sazlamak ukybyny bilmek
* Microsoft Server, Linux bilen işlemek tejribesi
* Erkek/aýal (ýaş kategoriýasy möhüm däl)
* IT pudagyndaky iş tejribesi makullanylýar
* Daşary ýurt dillerini bilmek makullanylýar

Zerur başarnyklar:
* Analitik akyl
* Sabyr etmek
* Akyldarlyk
* Jemgyýetde işlemek we bir toparda işlemek ukyby

Teklipimiz:
* Bäş günden ybarat amatly iş tertibi:
Iş günleri: Duşenbe-juma
Dynç günleri: Şenbe - ýekşenbe
Iş güni: 9.00-dan 18.00-a çenli
* Zähmet haky söhbetdeşlikden soňra

Programma üpjünçiliginiň
hünärmeni.