Borçlar:
* Erkek kişi, 25 ýaşa çenli
* Kompýuterleriň we serwerleriň apparat we programma üpjünçiligini bilmek
* VMware ESXi, Windows Server, Unix bilen tejribe
* CISCO enjamlaryny sazlamak
* Toruň işleýiş ýörelgelerini bilmek
* TCP/IP, DNS, DHCP protokollaryna düşünmek
* Iňlis dilini gowy bilmek
* Ulagyň we sürüjilik şahadatnamasynyň bolmagy

Zerur başarnyklar:
* Analitiki akyl
* Ünslilik
* Alçaklyk we bir toparda işlemek ukyby
* Maksadaokgunlylyk, çalt öwrenmek ukyby

* Bäş günden ybarat amatly iş tertibi:
Iş günleri: Duşenbe-juma
Dynç günleri: Şenbe - ýekşenbe
Iş güni: 9.00-dan 18.00-a çenli
* Zähmet haky söhbetdeşlikden soňra

Serwer enjamlary bilen
işlemek boýunça hünärmen.